18 டிசம்பர் 2012

கல்கி சிறுகதைகள்

புதுமைபித்தன் சிறுகதைகளுடன் சேர்த்து சேகரித்தது இது. html பேஜிலிருந்து pdf ஆக மாற்றி வைத்துள்ளேன்

பெரும்பாலன சிறுகதைகள் அக்காலத்தை சேர்ந்தவை. என்றைக்குமான் சிறுகதைகள் குறைவு. சில இன்று பொருத்தமாக இல்லாமல் போகலாம். அனைத்து சிறுகதைகளிலும் கல்கியின் மெலிதான நகைச்சுவை அம்சம் இருக்கின்றது. பிரச்சார தொனி அதிகம்.


கல்கி சிறுகதைகள் பகுதி - 1
கல்கி சிறுகதைகள் பகுதி - 2
கல்கி சிறுகதைகள் பகுதி - 3
கல்கி சிறுகதைகள் பகுதி - 4
கல்கி சிறுகதைகள் பகுதி - 5
கல்கி சிறுகதைகள் பகுதி - 6
கல்கி சிறுகதைகள் பகுதி - 7

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக